• bulgaria flag 2uk

„Интербилд Инженеринг“ ЕООД е бързоразвиваща се компания,която изпълнява широк спектър от дейности в сферата на строителството.

Компанията има потенциал както да реализира Вашите проекти,така и при предоставено от Вас задание да предложи комплексна услуга от разработване на проект до цяластното му завършване.

Нашите клиенти могат да разчитат на :

- гарантирано качество

- стриктно придържане към съгласуваните план-графици за работа и цени

- възможност за промяна на проектното решение по време на строителството

Ние Ви предлагаме следните строително-монтажни дейности:

 • Земни работи
 • Груб строеж
 • Изработка и монтаж на стоманени констукции
 • Зидарски работи
 • Настилки и облицовки
 • Сухо строителство
 • Бояджийки работи
 • Топло, хидро и звукоизолационни работи
 • Дърводелски работи
 • Покривни системи
 • Фасадни системи
 • Басейни и хидросъоръжения
 • Водопроводни и канализационни инсталации
 • Отопление, вентилация и климатизация
 • Вътрешни и външни електро инсталации
 • Вертикална панировка (улици, тротоари и озеленяване)
 • Инженерно-укрепителни дейности
 • Изкопна, транспортна и подемна механизация
 • Саниране и рехабилитация
 • Обзавеждане